امروزسه شنبه مورخ۳/۷/۱۳۹۷
به وب سایت نگاه سبز خوش آمدید

ما شعارنمی دهیم بلکه خط مشی ، تفکر ، تعهد و مسئولیت پذیری خود را اعلام می کنیم  
ما بهترین ماشین آلات با کیفیت وتکنولوژی را که اطمینان و آرامش خاطر شما را نیز در آینده تامین نماید ارائه می نمائیم.

با سابقه بیش از25 سال فعالیت بازرگانی ، فروش ، نصب وراه اندازی ، خدمات ما را توام با صداقت ، درستکاری در گفتار،عمل ومهارت تکنیکی در زمینه ماشین آلات وغیره را ازمشتریان ما جویا شوید.

خط مشی کیفیت خدمات

ما درراستای افزایش رضایت وافزایش اعتماد با حفظ اصول اخلاقی وبا تکیه برامیدونیروی الهی ،  دانش ، تلاش خودومشتری محوری را سرلوحه تفکروتعهد خود قرارداده وبا هدف ونهادینه نمودن اصل بهبودمستمرخدمات ومدیریت براساس کیفیت ماشین آلات خط مشی خودرا اعلام میداریم

      جلب رضایت مشتریان ازطریق ارائه ماشین آلات باکیفیت وایجاد ارتباط مناسب براساس اصول اخلاقی وپایبندی به تعهدات درروند انجام مسئولیت

  افزایش رشد علمی وفنی

تحکیم جایگاه خود وتلاش مستمر در دستیابی به اعتماد کامل مشتریان

باورما این است که حصول نتایج مطلوب درسایه همکاری وهمدلی با مسئولیت پذیری وپابندی به تحقق تعهدات میسراست

   

      

198323 : بازدید کل 2520 : این ماه 30 :امروز 16 :آنلاین