امروزدوشنبهمورخ۲۰/۹/۱۳۹۶
دستگاه آخال گیر دایکاتی
  • دستگاه آخال گیر دستی
  • Semi-auto . Stripper

    توضيح محصول:
     
    - دستگاه آخال گیرنیمه اتوماتیک : کاربری سریع و آسان جداسازی ضایعات شیت های دایکاتی مقوا ،کارتن ولمنیتی ، صرفه جویی دروقت ،انرژی و کاملا"اقتصادی


144783 : بازدید کل 1605 : این ماه 45 :امروز 45 :آنلاین