امروزپنجشنبهمورخ۳/۱۲/۱۳۹۶
دستگاه آخال گیر دایکاتی
  • دستگاه آخال گیر دستی
  • Semi-auto . Stripper

    توضيح محصول:
     
    - دستگاه آخال گیرنیمه اتوماتیک : کاربری سریع و آسان جداسازی ضایعات شیت های دایکاتی مقوا ،کارتن ولمنیتی ، صرفه جویی دروقت ،انرژی و کاملا"اقتصادی


155700 : بازدید کل 4631 : این ماه 376 :امروز 18 :آنلاین