امروزجمعهمورخ۱/۴/۱۳۹۷
دستگاه آخال گیر دایکاتی
  • دستگاه آخال گیر دستی
  • Semi-auto . Stripper

    توضيح محصول:
     
    - دستگاه آخال گیرنیمه اتوماتیک : کاربری سریع و آسان جداسازی ضایعات شیت های دایکاتی مقوا ،کارتن ولمنیتی ، صرفه جویی دروقت ،انرژی و کاملا"اقتصادی


187504 : بازدید کل 4443 : این ماه 39 :امروز 31 :آنلاین