امروزپنجشنبهمورخ۲۷/۷/۱۳۹۶
دستگاه آخال گیر دایکاتی
  • دستگاه آخال گیر دستی
  • Semi-auto . Stripper

    توضيح محصول:
     
    - دستگاه آخال گیرنیمه اتوماتیک : کاربری سریع و آسان جداسازی ضایعات شیت های دایکاتی مقوا ،کارتن ولمنیتی ، صرفه جویی دروقت ،انرژی و کاملا"اقتصادی


139055 : بازدید کل 2962 : این ماه 140 :امروز 55 :آنلاین