امروزجمعهمورخ۱/۴/۱۳۹۷
سایر ماشین آلات
  • آماده سازی اتوماتیک پارتیشن داخل کارتن 2
  • ماشین آماده سازی اتوماتیک پارتیشن ومنقسم محافظ داخل کارتن
  • سیستم تهیه چسب خط ورق سازی کارتن

    توضيح محصول:
    AUTOMATIC GLUE KITCHEN SYSTEM

  • ماشین اتوماتیک آماده سازی منقسم داخل کارتن با کیفیت عالی 30000شیت درساعت

187478 : بازدید کل 4417 : این ماه 13 :امروز 5 :آنلاین