امروزدوشنبهمورخ۲۰/۹/۱۳۹۶
سایر ماشین آلات
  • آماده سازی اتوماتیک پارتیشن داخل کارتن 2
  • ماشین آماده سازی اتوماتیک پارتیشن ومنقسم محافظ داخل کارتن
  • سیستم تهیه چسب خط ورق سازی کارتن

    توضيح محصول:
    AUTOMATIC GLUE KITCHEN SYSTEM

  • ماشین اتوماتیک آماده سازی منقسم داخل کارتن با کیفیت عالی 30000شیت درساعت

144774 : بازدید کل 1596 : این ماه 36 :امروز 36 :آنلاین