امروزپنجشنبهمورخ۲۷/۷/۱۳۹۶
سایر ماشین آلات
  • آماده سازی اتوماتیک پارتیشن داخل کارتن 2
  • ماشین آماده سازی اتوماتیک پارتیشن ومنقسم محافظ داخل کارتن
  • سیستم تهیه چسب خط ورق سازی کارتن

    توضيح محصول:
    AUTOMATIC GLUE KITCHEN SYSTEM

  • ماشین اتوماتیک آماده سازی منقسم داخل کارتن با کیفیت عالی 30000شیت درساعت

139043 : بازدید کل 2950 : این ماه 128 :امروز 43 :آنلاین