امروزجمعهمورخ۱/۴/۱۳۹۷
ماشین اتوماتیک کاغذ خردکن و بسته بندی ضایعات
  • ماشین پرس ضایعات

    توضيح محصول:
    Automatic Bailing Press for waste system

187482 : بازدید کل 4421 : این ماه 17 :امروز 9 :آنلاین