امروزپنجشنبهمورخ۲۷/۷/۱۳۹۶
ماشین اتوماتیک کاغذ خردکن و بسته بندی ضایعات
  • ماشین پرس ضایعات

    توضيح محصول:
    Automatic Bailing Press for waste system

139058 : بازدید کل 2965 : این ماه 143 :امروز 58 :آنلاین