امروزپنجشنبهمورخ۳/۱۲/۱۳۹۶
ماشین اتوماتیک کاغذ خردکن و بسته بندی ضایعات
  • ماشین پرس ضایعات

    توضيح محصول:
    Automatic Bailing Press for waste system

155692 : بازدید کل 4623 : این ماه 368 :امروز 10 :آنلاین