امروزدوشنبهمورخ۲۰/۹/۱۳۹۶
ماشین اتوماتیک کاغذ خردکن و بسته بندی ضایعات
  • ماشین پرس ضایعات

    توضيح محصول:
    Automatic Bailing Press for waste system

144770 : بازدید کل 1592 : این ماه 32 :امروز 32 :آنلاین