امروزسه شنبه مورخ۳/۷/۱۳۹۷
خدمات گروه بازرگاني ماشين آلات نگاه سبز

• پشتیبانی وتهیه تجهیزات ، قطعات ولوازم یدکی ماشین آلات
• بازسازی ماشین آلات خط تولید
• بازدید ، کارشناسی وقیمت گذاری وفروش ماشین آلات کارکرده
• مشاوره خرید ، امورگمرکی وترخیص ،اجرای طرح ، نصب وراه اندازی ماشین آلات وخطوط تولید
• ارائه خدمات بیمه های مهندسی وبازرگانی : مهندسی نصب وشکست ماشین آلات ، پیمانکاران ، باربری وارداتی وصادراتی ،مسئولیت ،آتش سوزی ،اشخاص واموال و......
198332 : بازدید کل 2529 : این ماه 39 :امروز 25 :آنلاین