امروزپنجشنبهمورخ۳/۱۲/۱۳۹۶
خدمات گروه بازرگاني ماشين آلات نگاه سبز

• پشتیبانی وتهیه تجهیزات ، قطعات ولوازم یدکی ماشین آلات
• بازسازی ماشین آلات خط تولید
• بازدید ، کارشناسی وقیمت گذاری وفروش ماشین آلات کارکرده
• مشاوره خرید ، امورگمرکی وترخیص ،اجرای طرح ، نصب وراه اندازی ماشین آلات وخطوط تولید
• ارائه خدمات بیمه های مهندسی وبازرگانی : مهندسی نصب وشکست ماشین آلات ، پیمانکاران ، باربری وارداتی وصادراتی ،مسئولیت ،آتش سوزی ،اشخاص واموال و......
155725 : بازدید کل 4656 : این ماه 401 :امروز 43 :آنلاین